Den Inre Rösten - Maria Stadell (Only In Swedish)

Notify me when this product is available:

I en värld där allt fler gör anspråk på vår uppmärksamhet. Där sociala medier och omvärldens brus ständigt avlöser varandra är det lätt att tappa bort sig själv. Hur vet jag att jag är på rätt väg? Hur vet jag vad jag egentligen vill och behöver? Hur kommer jag vidare i livet?

I den här boken berättar Maria om sin allra innersta röst som hjälper henne att finna sinnesro, tillit och ett livsflöde. Genom personliga berättelser, konkreta exempel och reflekterande frågor leds läsaren närmare och närmare den innersta kärna där den klara rösten viskar. Är du redo att lyssna?

Related Items