Self Healing Bundle (515kr 577kr )

This kit contains:

Den Inre Rösten - Maria Stadell (Only In Swedish) - den här boken berättar Maria om sin allra innersta röst som hjälper henne att finna sinnesro, tillit och ett livsflöde. Genom personliga berättelser, konkreta exempel och reflekterande frågor leds läsaren närmare och närmare den innersta kärna där den klara rösten viskar. Är du redo att lyssna?

Celestine crystal- Gives light and hope in times of heavy despair. Provide peace and harmony. It is said that sometimes the good fairies who bring happiness, success and bliss live in the stone.
Celestine is a really good gift stone when you wish someone happiness and success with respect and love.

One big Sage bundle- Smoke away those nasty vibes! The plant is considered sacred. For centuries, white sage has been used for cleansing, purifying and protection. Smudging is done to rid homes of bad spirits and ward off negative energies.

Related Items